Geschiedenis - Doelschuttersmaatschapij Willem Tell Vilvoorde

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis

De Club

De geschiedenis van Willem-Tell Vilvoorde van 1858 tot nu

De handboogmaatschappij - Willem Tell - werd gesticht te Vilvoorde op 18 juli 1858 onder de naam " Guillaume Tell ",
met als kenspreuk "
Eendracht en Vriendschap " en totaal buiten elke partijgeest, alleen met als hoofddoel Handboogschieten op Doel.
Het toenmalige bestuur was samengesteld uit de heren Dibrishy als voorzitter, Delvauw als secretaris en Van Capellen
als penningmeester.

In 1870 werd de heer Portaels burgemeester benoemd van Vilvoorde en tot grote e
er van de maatschappij verkozen tot erevoorzitter van " Guillaume Tell ".
Onze maatschappij nam in die tijd deel aan heel wat wedstrijden zoals te Meusse, Wespelaar, Antwerpen, Temse, Laeken, Leuven, Brussel, Mechelen, Lier, enz ... enz...
Van deze wedstrijden is de maatschappij nog steeds in het bezit van talrijke bekers en herinneringsplaketten.

Tijdens een wedstrijd te Brussel in 1876 behaalde ons toenmalig lid de heer Van Gansen de ereprijs met vier zilveren covers en dit op een aantal van 487 schutters .
Vermelden we nog dat onze leden Poels en Van Stevens ( vader van onze oud-voorzitter Louis Van Stevens en grootvader van wijlen Robert Van Stevens, eveneens voorzitter van de maatschappij geweest )
de tweede prijs behaalden met gelijke punten.

In 1883 vierde onze maatschappij haar 25 jarig bestaan. Met de medewerking van het toenmalige stadsbestuur werd er een wedstrijd georganiseerd waaraan 423 schutters deelnamen.

In 1876 schoot Van Ganzen een Ereprijs op 487 schutters als ook Van Stevens en Poels E.

België
vierde in 1905 zijn 75 jaar onafhankelijkheid met een wedstrijd te Brussel; tijdens deze wedstrijd behaalde onze vriend en lid Vandervorst een ereprijs met diploma .
V
ilvoorde richtte in het teken van de 75ste onafhankelijkheidsverjaardag van Belgie een lichtstoet in en onze club sleepte de tweede prijs met diploma in de wacht voor haar praalwagen.
In datzelfde jaar schoot ons lid de heer Verbist voor de derde, achtereenvolgende maal Koning en werd aldus bevorderd tot " Keizer " van Willem Tell.

In 1906 won de heer Verbist een gouden medaille op een wedstrijd te Willebroek op een t
otaal van 208 schutters .

In 1908 vierde onze club haar 50 jarig bestaan.
In samenwerking met het stadsbestuur van Vilvoorde werd er een wedstrijd gehouden op de Grote Markt, waaraan 230 schutters deelnamen.
Duizenden toeschouwers kwamen er ons toejuichen.
In dat zelfde jaar viel er ons echter nog een grote Eer te beurt. Koning Albert I, die toen nog Prins Albert was,
overhandigde persoonlijk een in een kader omlijste foto van hem aan de maatschappij.
Deze foto is nog steeds te bewonderen in ons lokaal.

Tijdens de tentoonstelling van 1910 behaalde de maatschappij met 6 schutters de
hoogste onderscheiding.

Begin 1914 heeft onze club de e
er reeds in het bezit te zijn van 21 erebekers en 4 gouden plaketten.

Na de oorlog van 1914-1918 begonnen onze leden zich ook naar de wedstrijden in het
buitenland te begeven: Nederland, Frankrijk, Engeland, Italië.

In 1924 vertrok ons lid Van Aken naar Tilburg in Nederland als internationaa
l schutter, tot grote eer van onze maatschappij.

In 1930 heeft Willem Tell er twee internationale schutters bij, namelijk De Rons en Stallaert, zij hebben er samen het hunne toe bijgedragen om de Hollanders eerst te Tilburg en dan te Mechelen voor de eerste maal de kop in te drukken met een glansrijke zegen voor België
.

In 1932 krijgt G. De Rons de kans om onze Belgische kleuren te gaan verdedigen op het
Wereldkampioenschap te Warschau in Polen en keert terug met de titel van Wereldkampioen.

In 1934 verovert hij deze titel voor de tweede maal en dit te Bastad in Zweden, dat zelfde jaar behaald Willem Tell de
tweede plaats tijdens de wedstrijd te Spa.
1937 betekent voor De Rons zijn derde titel als Wereldkampioen, die behaalt hij deze keer te Parijs in Frankrijk .

In 1938 geven de 12 beste schutters van België
op de Grote Markt van Vilvoorde een staaltje weg van wat boogschieten is; onder deze schutters bevinden zich vijf leden van Willem Tell: De Rons, De Wilder, Stallaert, Van Damme en Vandersmissen .

Tijdens de Winterwedstrijden van de jaren 1955, 1956 en 1957 behaalde de club telkens de tweede plaats en waren er
steeds een 4-tal van haar leden bij de 10 eerste geplaatst.

In 1958 bestaat de club Willem Tell 100 jaar, hierbij worden verschillende leden gehuldigd:
de 85-jarige Van Aken die 9 jaar internationaal was geweest en 36 jaar lid, Andriessens was 52 jaar lid en Van Moer 32 jaar lid van de club Willem Tell Vilvoorde.
Tevens krijgen wij de eer om de Internationale wedstrijd België-
Holland 25 meter tussen de 14 beste schutters van beide landen te organiseren en die te laten plaatsvinden op de Rooseveltlaan te Vilvoorde .
Nog even een woordje over De Rons, hij is 26 jaar onafge
broken internationaal geweest, 22 maal kampioen van Brussel, 9 maal kampioen van België en 3 maal Wereldkampioen: in 1932 in Polen, 1934 in Zweden en 1937 in Frankrijk.

Belanden we nu in 1964. Ons toenmalig lid Marie-Claire Van Stevens nam in dat jaar deel aan de Interland te Dü
sseldorf in Duitsland.

In 1966 behaalde M-C Van Stevens de tweede plaats op het Europees kampioenschap
te Genève in Zwitzerland en dit met verschillende Belgische Records op 70 meter, 50 meter en 30 meter van de lange afstand-wedstrijd (F.I.T.A.).
In 1967 nam zij deel aan de Wereldkampioenschappen te Hamersfoord in Nederland.
In 1972 verdedigde
zij onze kleuren tijdens de Europese Kampioenschappen te Reutte in Oostenrijk.
In 1973 trok zij opnieuw naar het Wereldkampioenschap te York in Engeland.
Even vermelden dat men niet zomaar naar een Wereldkampioenschap kan gaan en deelnemen maar er eerst wel selectiewedstrijden vooraf gaan en enkel wanneer men geselecteerd is hier kan aan deelnemen.

In 1982 nemen 5 schutters deel aan een lange afstandwedstrijd,
Fita genoemd, te Brugge. Op die wedstrijd wordt geschoten op 90, 70, 50 en 30 meter met telkens per afstand 36 schot. 3 leden behaalden hier hun eerste Fita Ster van 1000 punten, René Detiège, Joris François en Henri Van Hoecke.

En komen we dan in 1983 en de viering van het 125 jarig bestaan van Willem Tell Vilvoorde. Bij deze gelegenheid gaf de club een wedstrijd op 11 juli 1983 op het voetbalveld te Peutie-Vilvoorde, deze komt ook in aanmerking als selectiewedstrijd
om deel te nemen aan het kampioenschap van België. Een 75-tal schutters van diverse clubs komende uit Ninove, Tienen, Ekeren, Mechelen, Leuven, Ganshoren, Anderlecht, Berg, Kortrijk, Sint- Genesius- Rode, Sint-Amandsberg, Woluwe, Grembergen, Evere, Herselt en enkele schutters van Willem Tell Vilvoorde namen aan deze geslaagde wedstrijd deel en velen keerden met een mooie prijs huiswaarts .
Vermelden we even dat ons oudste lid Felix
Vander Borght op deze wedstrijd de eerste plaats behaalde bij de Veteranen en ook de titel van " Koning Willem Tell Vilvoorde 1983 ".
Eveneens in 1983 wordt Henri Van Hoecke Clubkampioen en behaalde de eerste plaats in de 2de categorie Heren op de Fita van Evere te Brussel met 1097 punten, net niet genoeg voor de Fita-ster van 1100.

In 1985 op de eerste Fitawedstrijd van dat
jaar, ingericht door de club Le Grand Serment Royal van Brussel behaalde Henri Van Hoecke met 1134 punten dan zijn 1100 ster.

Van 1986 tot 2007 behaalde de club met
verschillende leden meerdere eerste plaatsen op Brabantse Kampioenschappen en Nationale wedstrijden .
2007 was zelf een heel bijzonder jaar voor het lid Jean-Paul
Crépin, Kampioen Vlaams Brabant 25 meter 1 pijl stelsel compound, en verschillende sterren in diverse wedstrijden, de 9-ster 25 meter 1 pijl , de 9-ster 25 meter 3 pijlen, de 9,3-ster 25 meter 1 pijl, en de 9-ster 25 meter 3 pijlen en 1 pijl samen op het Kampioenschap van Vlaams Brabant 2007.

In 2006 sloeg het noodlot toe en brandde het gebouw, waar onze club glegen was (Olmstaat) af. De schuttersvereniging ARKEBUZE bood ons de gelegenheid om een aantal uren per week de binnenschietstand vuurwapens te gebruiken tot we over een nieuw lokaal konden beschilkken. Dit heeft er mee voor gezorgd dat de club kon blijven bestaan, ook al waren de omstandigheden niet ideaal.
Wij zijn er ARKEBUZE voor altijd erkentelijk voor.

Na herhaalde oproepen door de sportraad Vilvoorde en de contacten die de club met het stadsbestuur onderhield werd het vanaf 2010 duidelijk dat er vooruitgang kwam in het dossier voor ons lokaal.
Tijdens de sportdag tussen de zustersteden Vilvoorde en Maubeuge op 1 september 2010, waar Willem Tell één van de verenigingen was met de talrijkste leden en een beker in de wacht sleepte voor fairplay door het geven van initiatie, werden de wortels gelegd voor de realisatie van een volledig nieuw lokaal.

De schepen van sport, Guy Ceuppens, samen met het bestuur van Willem-Tell konden de voorbereidende werken voor de bouw van het lokaal laten starten in 2012.

Op 29 juni 2013 kon dan de eerste maal getraind worden en op 13 november 2013 vond de officiële inhuldiging in aanwezigheid van de burgemeester Hans Bonte plaats.


Tot slot wil Willem-
Tell Vilvoorde al haar leden hartelijk bedanken voor hun inzet en bereidwilligheid. Het zijn immers zij die zich met hart en ziel inzetten om hun club te steunen en te doen groeien en openbloeien en het leven en bestaan van de club verzekeren .

Proficiat Willem-
Tell Vilvoorde en nog vele jaren en overwinningen .

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu